Verkezingskal: weer geine Moferter kandidaat

...en dit kieër onneet oete res van Roerdale.

Bie de veurige verkezinge waas `t Edje vanne Veurhaof waat de ieër van Mofert hoeag mos haje es watersjaps-kandidaat veur de BBB. Mitte kómmendje verkezinge steit d'r gaar nemes oet Mofert oppe lies vanne boerepertie. Sterker nag, d'r is überhaupt geinen inwoner van Mofert kandidaat veure Twieëdje Kamerverkezinge. En det geldj neet allein veur Mofert, mer veure ganse gemèndje Roerdale.

Weinig Limburgers

Es veer dan nao gans Limburg gaon kieke dan kómme veer d'r ouch bekaaid vanaaf. `n Kleine 50 vanne in totaal bienao 1000 kandidate woont in Limburg. Veer tèlle daobie neet de Limburgers waat neet (mieë) in oos provincie wone. Zoea tèlle veer gebäörtig Vènlonieër Geert Wilders neet mit, mer ouch neet Weertenieër Vincent Verouden waat oppe lies van NSC steit, ómdet dae in Brussel woont. Ouch Belsj Limburg tèlle veer in oos analyse neet mit. Zoea is Walther Muurmans, dae in Maasmechele woont, kandidaat veur FvD. Die persoeane allemaol neet mitgetèldj woont dus mer 5% vanne kandidate in Limburg. Qua verkeesbare plekke doon veer `t get baeter: 12 kandidate staon op `n reëel verkeesbare plek. Det is óngevieër 6% van `t totaal aantal plekke waat veer es verkeesbaar besjouwe.

PVV en BBB spanne de kroean

De meise Limburgers staon oppe lieste van PVV en BBB: eder 6 kandidate oet Limburg. Det is op zich neet verwónjerlik, ómdet allebei die pertieje versjillende lieste höbbe veur versjillende keeskringe. Det beteikentj det gans óngeraan `n aantal kandidate staon waat neet in alle keeskringe mitdoon. Det zeen dus liesdujers of anger onverkeesbare plaatse.

Verkeesbare plaatse

Oppe lies vanne VVD steit Silvio Erkens oet Kirkraoj, dae noe ouch al inne Kamer zitj, op plaats 11 en veurmalig staotelid Wendy van Eijk-Nagel oet Wieërt steit op nómmer 17. De liestrèkker van GroenLinks-PvdA haet inmiddels `n riekeshoes in Mestreech betróch en veurmalig GroenLinks-staotelid en -gedeputeerde Geert Gabriëls oet Wieërt vinje veer truuk op `n 15e plaats. PVV-fractieveurzitter inne Provinciale Staote René Claassen oet Landjgraaf steit op plek 6 van Wilders' lies en op nómmer 14 vinje veer veteraan Dion Graus oet Haerle. De BBB haet mit Lilian Helder (Vènlo) `ne Limburgse PVV'er weggekaap; zie steit op 6. En op nómmer 11 van dae lies vinje veer Marieke Wijen-Nass oet Gölpe.

Pertie vanne Dere scoort `t bèste

Ouch de PvdD haet twieë Limburgers op verkeesbare plaatse staon. Op nómmer 4 stein Frank Wassenberg. Deze gebäörtig Mestreechteneer (óm precies te zeen: Heer), woontj noe in Gelaen en zitj al sins 2017 inne Twieëdje Kamer veur de derepertie. Provinciale Staote-fractieveurzitter Pascale Plusquin oet Haerle steit ouch oppe lies en waal op plaats 9. De Mofert.nl verkezingscommissie haet `t aantal verkeesbare plaatse vanne PvdD vasgestèldj op 9. Daomit vèltj Plusquin net binne bereik en haet die pertie 22% vanne verkeesbare plaatse aan Limburgers toebedeildj.

Neet te vergaete

D'r zeen nag `n paar pertieje waat mer eine Limburger op `n verkeesbare plek höbbe staon. Veur Volt steit Romy Frijters oet Mestreech op plaats 6; veer besjouwe det nag es net verkeesbaar. Frijters is noe börgerraodslid vanne gemèndje Mestreech. Nuujkómmer Nieuw Sociaal Contract haet op plaats 24 Natascha Wingelaar oet Stein staon. Zie is noe wèthajer in Stein veur de lokale pertie Democratisch Onafhankelijk Stein.

Ónverkeesbaar

Veur de rest staon d'r nag `n deil kandidate die in Limburg wone op onverkeesbare plaatse of op lieste die sowieso gein sjien van kans make. Zoea haet D66 `n paar lokale fractieveurzitters, PS-fractieveurzitter Marlou Jenneskens en minister Robbert Dijkgraaf op totaal onverkeesbare plaatse staon. Bliekbaar woont dae minister Dijkgraaf allewiel in Remunj, waarsjienlik ouch in zón riekeshoes. Op zich neet zoea opmèrkelik, aangezeen zien vrouw, de sjriefster Pia de Jong, gebäörtig Remunjse is.

`t CDA, SP, JA21, PVV en BBB höbbe allemaol nag `n Staotelid op `n ónverkeesbare plaats staon, wo-ónger de fractieveurzitters Jorge Wolters Gregório (SP) en Philippe Schyns (JA21).