Verkezingskal: Mofert.nl callt `t Watersjap veur BBB

Es `t Watersjap `t neet zelf duit, doon veer `t waal.

`t Watersjap Limburg haet d'n oetslaag vanne watersjapsverkezinge bekindj gemaak. Det wiltj zège, ze höbbe `t aantal stömme per lies bekindj gemaak. Mer bie de beraekening vanne zetelverdeiling zeen ze bie 24 van de 26 zetels blieve staeke. Volges Diekgraaf Patrick van der Broeck zeen d'r 12 reszetels, en zots se volges de keeswèt mer 10 reszetels moge verdeile. En noe motte ze bie de Keesraod te raoje gaon waat ze mit die 2 lèste reszetels motte doon.

Mer geine paniek. De Mofert.nl verkezingsdeens dink mit. Inne Keeswèt steit gaar nieks euver `n maximaal aantal te verdeile reszetels. Veer gebroeke de Methode-D'Hondt (wiki; gein femielje van Maurice) en verdeile dus de zetelskes toetdet ze op zeen en dus höbbe veer de lèste twieë zetelkes verdeildj ten gunste van Water Natuurlijk en Waterbelang Horst-Helden-Beesel.

BBB de grotste ''lies''

Van alle lieste haet BBB `t grotste aantal stömme gekrege, waat resulteert in 4 zetels. Twieëdje is Water Natuurlijk, ouch mit 4 zetels en derde is LOKAAL-LIMBURG mit 3 zetels. Mer door `n oetgekaok truukske van CDA Waterbelang gaon zie de grotste fractie waere mit 9 zetels. Zie sprokkele namelik zetels bie-ein door mit 9 lieste mit te doon, mer dao is al genóg euver gezag en gesjreve. VVD en de Partij voor de Dieren höbbe eder 2 zetels gehaoldj. Dan höbbe veer nag 50PLUS en AWP mit 1 zetel.

Wins- en verleesraekening

Bepaole waem wins of verlees haet gebook, det is nag neet zoea sumpel. `t Aantal te verdeile zetels bie de verkezinge van `t Watersjap is namelik van 21 nao 26 gegaenge. Mer uiteraard is de Mofert.nl verkezingsdeens neet veur ein gaat te vange. Veer höbbe veur uch beraekend wieväöl zetels eder pertie zou höbbe gadj es d'r mer 21 zetels te verdeile zoue zeen.

Grotste verlezer is net wie bie de Provinciale Staote, CDA Waterbelang: zie gaon van 14 nao 8 zetels. VVD geit dan van 2 nao 1 zetel en 50PLUS zou zienen insigste zetel verleze es d'r nag mer 21 zetels verdeild zoue waere.

Grotste wins is veur BBB waat (ouch bie 21 te verdeile zetels) vanoet `t nieks maar leefs 4 zetels zou höbbe gehaoldj. Nuujkómmer Partij voor de Dieren zou dan mit 2 zetels `t algemein bestuur van `t Watersjap binne kómme. De AWP deej in 2019 ouch al mit, mer haoldje de keesdörpel doe neet. De pertie zou ouch bie 21 te verdeile zetel dit kieër waal de keesdörpel haole en mit 1 zetel in `t Watersjap kómme. LOKAAL-LIMBURG book ouch wins. Zie hawwe 1 zetel, mer zou dan gaon nao 2.

Waem zeen veer truuk in `t Watersjap?

Eigelik zeen veer mer eine kandidaat oer Roerdale waat serieus kans maak en det is BBB-liestrèkker Math Goossen oet Mieëlik. Hae is verzekerd van `t steulke in `t algemein bestuur van Watersjap Limburg.