Liveblog: vergadering raodsadviescommissie euver windjmeulkes

`t Zomerreces is veurbie, dus de gemèndjeraod kan weer ane slaag. De ieësvolgende gemèndjeraodsvergadering is waal pas op 29 september. Mer zoeawie det gebroekelik is inne lokale politiek waere de besloete veurberèdj door de raodsadviescommissie. En laot die noe net gister begós zeen mit vergadere.

Desnaovendj óm half ach begintj de twieëdje vergadering van dees commissie. En dae vergadering begintj al mit `n veur Mofert belaje óngerwerp: Onderzoekslocaties en strategiebepaling windenergie. `t Geit dus eigelik euver de vraog: kómme d'r gein windjmeules op Ieësele of mesjiens waal? Meugelik kan me hie al e bietje preuve wie de versjillende pertieje drin staon.

Volg vanaaf 19:30 hie op Mofert.nl de liveblog. Doe kóns de vergadering ouch zelf volge hieje (allein geluid, gein beeldj).

Update 19:45: Psychiater Chris Vleugels is aan `t waord euver de gezóndjheidseffecte van windjmeules. Ondudelik of deze man namens `n fractie sprik.

Update 19:50: Verhaol van Vleugels is dudelik: windjmeules des Todes zeen `n medisch experiment. (Toch `ne FvD'er?)

Update 19:51: Noe `n vrouw aan `t waord. Naam waas slech verstaonbaar. Inspraekers zeen bliekbaar vanne stuurgroep Doordachter Duurzaam.

Update 19:55: Mevrouw twiefeld aan `t rendement. De insigste windjmeule van 250 maeter tiphuuegdje in Nederlandj steit noe oppe Maasvlakte en is paeperduur.

Update 20:00: Meneer Verzellenberg is noe aan `t waord euver nucleaire alternatieve. (Die vrouw sjreef zich bliekbaar Goossens.)

Update 20:05: Wèthajer Westhelle-Aelen is aan `t waord. Mienwaeg zou zeukgebied motte waere vanwaege `n motie vanne raod.

Update 20:10: Volges Wolters (CDA) haet Westhelle `t wantroewe euver ongelökkig gekaoze datum veur de informatieaovend (inne vakantie) euver zichzelf aafgerope.

Update 20:13: Thevissen (Ons Roerdalen) sjetst `t risico det oppe Mienwaeg neet `t Wvg is gelag.

Update 20:15: Eine meneer Visser (fractie: onbekindj) snap ouch neet woróm oppe Mienwaeg gein Wvg is gelag.

Update 20:18: Meneer van Elmpt (Democraten Roerdalen; dus neet fractieveurzitter mevrouw Van Elmpt) vindj `t ouch mer nieks. DR kump inne raodsvergadering mit `n ammendement.

Update 20:20: Meneer Wolters (fractie: onbekindj, d'r zitte waal mieë Wolterse inne raodsadviescommissie) is aan `t waord en haet väöl vraoge.

Update 20:25: Wèthajer Westhelle-Aelen zaetj det de Wvg veural gesjikt is veur versnipperde gebiede. Oppe Mienwaeg is `t financieel risico grotter, ómdet de percele grotter zeen en de gemèndje dan verplich dae gróndj mot koupe.

Update 20:28: Wèthajer Westhelle-Aelen noe euver draagvlak. Det is dus lestig. De raod mot dao mer euver beslisse.

Update 20:31: Dae Visser bliek De Visser te zeen. PvdA-GroenLinks.

Update 20:33: Doelstèlling veur 2030 zeen haolbaar mit de geplande zonne-energie. 2050 is `n anger verhaol.

Update 20:35: Westhelle-Aelen: nuje nucleaire alternatieve zoeawie thorium (de gesmoltezoutreactor, red.) zeen nag neet riep óm noe toe te passe. Is ouch zoea.

Update 20:40: Inspraekers en fracties moge noe veur `ne twieëdje termien.

Update 21:05: Dit puntj kump definitief oppen agenda vanne raodsvergadering van 29 september te staon es bespraekstök. Oppositie adviseerd negatief. De coaltitie-pertieje gaon nag in beraod euver häör oeardeil.

Update 21:10: Volgend óngerwerp: bestömmingsplan Kestaanjelelaan 12 Mieëlik. Saaaaaai.

Énj liveblog