Televisietores mit wieke op Ieësele

`n Paar waeke truuk haw de gemendje Roerdale `ne inspraokinformatieaovendj euver windjmeules georganiseerd. Helaas waas de voltallige redactie van Mofert.nl mit reces vakantie en/of op femieljebezeuk in Zwitsterlandj. D'r waas dus geinen inkele verslaaggaever van Mofert.nl in de gelaegenheid óm dae bie-einkóms bie te wone (Waem plant zoeaget ouch inne vakantie?).

Det is erg jaomer, ómdet Ieësele (ouch waal bekindj es Mofert-Zuid) `t ieëste gebied is wo serieus wuuertj gekeke of de gemèndje dao `n stök of get Televisietores mit wieke kwiet kan.

Vanoet oos vakantieadres zoge veer de nuuedige ophef op social media euver de huuegdje van die klómmele. D'r waerdje nao hertelus vergeliekingsplaetjes ineingefispernöld en op Mofert Mien Dörpke sprook ederein d'r sjanj van.

Wie zitj det dan mit dae huuegdje?

In `t rapport waat in opdrach vanne gemèndje is gemaak, wuuertj inderdaad oet gegange van `ne ashuuegdje van 160 maeter en `ne tiphuuergdje (hoeagste punt van de wieke) van 180 m. Det zoue dan nagal kolosse van windjturbines zeen. Mofert zou daomit in eine kieër -BAM- inne top 25 van hoeagste constructies van Nederlandj invlege; bie det lieste tèlle de wieke nanneetèns mit. Zónger de wieke is zón dink aeve hoeag es de televisietore van Remunj. Aangezeen dae rotorkas ongetwiefeld nag waal `n maeterke baove de as oet zal staeke winne veer `t sowieso van Remunj. In Limburg hove veer dan allein mer de sjaorstein vanne nitrietfebriek vanne DSM baove ós dölje.

Woróm is in det rapport raekening gehaje mit van die wuilesse? Det kump ómdet de gemiddelde windjsnelheid in oos Limburg relatief lieëg is. Aan zieë wejd `t uiteraard heller. Wie hoeager det die dinger zeen, wie mieë ze oplevere (of wie ieëre ze rendabel zeen).

Mer `t bureau waat det rapport haet gesjreve, bepaoldj oeteindelik neet wie hoeag det die dinger gaon waere en of die dinger d'r überhaupt kómme. Det is `n politieke keus dae door `t college en oeteindelik dore gemèndjeraod wuuertj genómme. Ómdet veer es redactie daen aovendj allemaol mitte voel kloeate örges in `t verre boetelandj veure vawwage `ne Weike Stephan weg zote te nippe, höbbe veer de wèthaje neet kónne bevraoge euver waat zie vindj van 250-maeter hoeage windjmeules op Ieësele.

Mer, geine paniek. De gemèndje haet op 21 september al `ne twieëdje inspraokinformatieaovendj gepland en dao höbbe veer ós alvas veur aangemeldj. Wuuertj dus vervolgd.