Kómkómmertied: de not-in-my-backyard-impasse van windjmeules

Draagvlak: es `n bestuur in oze polderdemocratie `n vervaelend besloet wiltj naeme, dan kump daen term vreug of laat ómme hook kieke. Of det noe is bie `n reorganistatie van `n bedrief, vestiging van `n asielzeukerscentrum of bie `t plaatse van windjturbines. Zoea ouch bie `t plan óm televisietores mit wieke te plaatse op Ieësele. In de samevatting vanne ieëste inspraokinformatieaovendj euver windjenergie wuuertj door de gemèndje bevestigd det voldoende draagvlak van groeat belang is, zeker veur `n windjenergieproject. Mer wienieë is d'r spraoke van voldoende draagvlak en wie kóns se det maete? Det is nanneet dudelik. `t College geit same mitte gemèndjeraod bepaole wie ze draagvlak gaon maete.

Es se d'r euver geis naodinke is draagvlak `n begrip waat zoea rekbaar is wie `ne pos-elestiek. Neet allein is voldoende draagvlak subjectief, mer doe kóns draagvlak ouch op versjillende menere interpretere. Zoea zaetj de gemèndje det ze neet allein kieke nao `t draagvlak van ómweunende (zèk mer: de Moferter), mer ouch nao `t draagvlak inne ganse samelaeving van Roerdale. En dao wrink noe juus de sjoon. In dit geval geldj namelik ongetwiefeld `t not-in-my-backyard-principe. De kans is groeat det `t de meiste inwoners van Vloearep egaal is es d'r 4 van die televisietores mit wieke op Ieësele waere opgetuug. Angesóm zou `t de gemiddelde Moferter `n rotzorg zeen es oppe Mienwaeg `t oetzich wuuertj verfraaid mit `n stök of get van die dinger. Wie relevant is dan nag `t draagvlak ónger de inwonders van Roerdale es gehieël? Mot `t draagvlak ónger de ganse bevolking neet óngergesjik zeen aan det van de ómweunende? Es nemes zónnen tore in zienen achterhaof wiltj, mos se dan neet concludere det d'r gewuuen gein maatsjappelik draagvlak is?

Treffend veurbeeld in dit kader is Amsterdam. `t Bestuur van de Lieve Stad van Hoop, det nag greuner is es Timmerfrans himself, haw ouch `n zeukgebied veur windjenergie aangeweze: IJburg. Mer ho, ho, det waas neet de bedoeling! Dao woont namelik `n groeat deil van `t GroenLinks- en D66-electoraat. De klimaatactivistische IJburgenere wiste neet wie flot ze spandeuk moste gaon vèrve laote drökke en in opstandj kómme taenge det besloet. Toen waas Windpark IJburg hieël gaw van de baan. Behalve det de betrokke wèthajer häören achterban haw te dene, wis `t college mer al te good det in det stadsdeil genóg advekaote wone die mit alle plezeer bereid zeen óm pro deo te procedere toet ane Raod van Staote. Get waat se vanne Bijlmermeer neet kóns zègke.

Draagvlak binne de gemèndjeraod is ouch nuuedig; det sprik veur zich. Zie motte ja die besloete van `t college goodkeure. In principe zou de raod `nen aafspegeling vanne bevolking motte zeen. De gemèndjeraod van Roerdale haet `ne M-factor van 16% en det is redelik representatief. Van de drie Moferter raodsleje zeen d'rs 2 van ein van de coalitiepertieje. Daobie kan Willem vanne Koets es pertieleider vanne grotste pertie dinkelik get extra gewich inne sjaol lègke. Ich verwach van hem `ne uterst kritische blik, zeker ómdet hae in Mofert-Zuud is opgegreujd.

`t Blief aafwachte, mer haopelik wuuertj in deze casus serieus raekening gehaje mit `t draagvlak ónger de getroffe bewoners, in taengestèlling toet wie det op lanjelik niveau regelmaotig `t geval is. Opvanglocaties veur asielzeukers is ouch zón not-in-my-backyard-verhaol. Draagvlak róndj potentiële locaties ontbrik kómplieët. En neet ómdet ederein wo zón locatie mot kómme taenge `t opvange van vluchtelinge is. Nae, det kump ómdet ónger verantjwaordelikheid van Rutte al jaore de euverlas van mit name veiligelanders en oetgeprocedeeerde waesdrievers handj euver handj toe nump. Deze en veurige regeringe höbbe `t draagvlak zelf laote slinke toet de gruuedje van `ne poszegel. Draagvlak is dan ouch neet mieë relevant veur de regering: es puntje bie päölke kump, dan wuuertj `t draagvlak óngergesjik verklaord aan angere belange. Zoea zoge veer dees waek nag wie staotssecretaris Van der Burg (bekindj van oneliner Hoe meer asielzoekers, hoe beter) zich de vot aaf vaeg mit de lokale democratie en geit 300 asielzeukers proppe in `n hotel in `n dörp van 3595 inwoners. College kaltgestellt, gemèndjeraod kaltgestellt, kezer kaltgestellt. Ziene breef ane Twieëdje Kamer euver dit besloet sluutj hae aaf mit: Het investeren in het draagvlak en de dialoog met de gemeente blijft onverkort de inzet. Dao koupe de inwoners van Tubbergen weinig veur. `t Book is al ómgedrage. Mer pas op: verdoontj uch neet euver Tubbergers.