Truukkieke: Indië-herdinking Remunj

Mit Mofers tintje.

Gister vónj in `t Nationaal herdinkingspark in Remunj de jaorlikse herdinking plaats róndj `t Nationaal Indië-monumènt 1945-1692. Dit jaor gebeurde det mit `n Mofers tintje. Kinjer van basissjoeal De Hovenier mochte de hoeagwaerdigheidsbekleiërs helpe bie `t lègke van de kranse en droge `n gedich veur. Veur es geer neet de ganse herdinking wiltj kieke mer waal de jeug van Mofert wiltj zeen, höbbe veer veur uch `n paar tabblaedjes tösse d'n oetzending in geduudj.

Tabblaad ein: ieëste kranslègking

D'n Ieëste krans waerdje gelag names `t kabinet door staotssecretaris van Defensie Van der Maat. Det ging gepaard mit `t taptoe-signaal, minuut stilte en Wilhelmus. Alles drop en draan dus.

Daonao waas `t effe wachte oppe flypast van F-35 straoljaegers (Joint Strike Fighters) in missingmanformatie. Prima in beeldj gebrach dore cameraman, mer de regisseur sjakeldje op `t moment suprême nao `nen angere camera. Veur es uch det neet interesseert, kóntj geer hie ónger wiejer.

Tabblaad twieë: `t gedich

Vief jóngedames oet Mofert dragen `n gedich veur.

Tabblaad drie: individuele kranslègkinge

Noe motte dus nag alle angere kranse waere gelag. Te beginne mitte Staote Generaal. Ieëste Kamerveurzitter Bruijn en óngerveurzitter vanne Twieëdje Kamer Bosma zeen mit zien twieëje, dus die hawwe gènnen hölp nuuedig. Vervolges is de kómmendant vanne Striedkrachte ane beurt. Dae kós waal `n paar Moferter hendjes hölp gebroeke.

Daonao waere nag `n aantal kranse gelag, wobie de Moferter maedjes en jónges mochte helpe.