Kómkómmertied: Limburgers kómmen en gaon

Oet en nao Den Haag.

Bie de splinterpertie CDA gáón de lèsten tied veural miense weg oet Den Haag. In `t bezunjer Twieëdje Kamerleje, die aangaeve zich nimmieë verkeesbaar te stèlle bie de kómmendje verkezinge. Logisch ouch. Mit `n veuroetzich op 6 zetels is de kans ja klein des se moogs blieve zitte. Mer d'r is nag mieë bie die pertie gebeurd dees waek.

De epiphany van Amhaouch

Mustafa Amhaouch verluuet `t zinkend sjeep waat zich CDA-fractie neump. De 53-jaorige CDA-parlementariër oet Panninge haet det zónjigmorge bekindj gemaak op Twitter X. En es se in dees daag bekindj maaks des se-n oete Twieëdje Kamer geis, dan kan det allein mer gepaard gaon mit `ne epistel waat op ein kentje neet pas. Toch vinj ich einenkwaart kentje-n e bietje euverdreve veur `ne backbencher wie Amhaouch. Es se neet oet Limburg kums en geine politieke junkie bös, dan höbs se nannoeats van dae goje miens gehuuerdj.

In dae breef vèlt te laeze det `t besloet óm te stoppe `n gevoelskwestie is. `n Concrete raeje wuuertj neet geneump. Haw Mustafa `n epifaan momentje op zónjigmorge, net wie oze demissionair premier? Waat gebeurt d'r toch in die köpkes van politici op zónjigmorge. Haet Amhaouch ouch twieë vrunj wovan d'r eine nannet èns wis det `t kabinet waas gevalle? Es christendemocraat mit `n islamitische opvoeding zal dae epifanie waal `n aopenbaring zeen gewaes. Mer dae aanname zorg allein nag mer veur mieë vraoge. Is `t gebeurd tiedes de hoeames? Waas `t `nen druim? Waas `t Moehammad ibn 'Abd Allah ibn 'Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn 'Abd Manaf al-Koeraisji ibn Kielaab ibn Moerra ibn Ka'b ibn Loe'ay ibn Ghalib ibn Fahr waat in daen druim versjeen of gewuuen dae van Nazeret? Ich dink det Amhaouch - net wie Rutte - eier veur zien geldj haet gekaoze.

De res vanne breef kan ich kort samevatte es:

Heijnen zuutj mieë heijl in besture

Amhaouch waas neet d'n insigste Limburgse CDA-politicus waat inne aafgeloupe waek haet aangegaeve neet (mieë) inne Twieëdje Kamer te wille zitte. Of politica, mot ich in dit geval zègke. Staotsecretaris van Infrastructuur en Waterstaot Vivianne Heijnen maakdje veurige waek goonsdig bekindj det zie neet op `n verkeesbare plek oppe lies geit staon. In det geval: vanaaf nómmer tieën zeen ich gein bezwaor; vanaaf die plaats zeen `t toch allein mer liesdujers. Zie ambieert ieëre `n bestuursfunctie es `n rol es parlementariër. Op zich is `n functie binnen `t kabinet veur de gebäörtig Spiebakse waal `n haolbare kaart, want coalitievorming zal sprokkelwèrk waere.

Waem witj waem Henri Bontenbal is?

Ja nemes. Ech nemes. Bontenbal waas nag ónbekindjer es Amhaouch. En toch waerdje dae miens dees waek veurgedrage es nuje liestrèkker van `t CDA. Nemes wis wo d'r vanaaf kwoom. Nemes wis waem zien vader en mo... Wach `ns effe...


Bontenbal.


Dae Bontenbal-lookalike waat 3 jaor minister is gewaes.

Plausibel scenario:

Duit ze-n `t of duit ze-n `t neet

Det is de vraog wo gans Limburg op zitj te wachte: duit ze-n `t of duit ze-n `t neet. Marlou Jenneskens, D66-fractieveurzitter in `t Limburgs Parlement, is door Rob Jetten gevraog óm oppe lies van D66 te gaon staon veur de Twieëdje Kamerverkezinge. In `t L1-radioprobramma Stemmingmakers is gezag gewaore det zie binnen `n waek de knoup mos doorhakke. Det waas d'n ieëste waek van augustus en veer zitte noe halverwaege augustus. Jenneskens haet nag gein besloet bekindj gemaak, dus veer weiten ouch neet of `t besloet überhaupt al genómmen is. Mesjiens kosdje `t naeme van `n doordach besloet mieë tied es gedach en is zie ieës op vekantie gegange óm efkes gans aaf te koppele. Wae witj? Bliekbaar zitj `n plek bie de ieëste tieën oppe lies inne kaoker, anges hoofs se neet zoealang nao te dinke, woh neet.