Twieëtalige plaatsnaamborde in Roerdale. Mer wienieë?

`t Is `n kwestie van gedöldj, röstig wachten op d'n daag det op Vloearepperstaasje weer `nen trein kump.

Plaatsnaamborde wo Mofert op steit. Waem wiltj det noe neet. CDA-gemèndjeraodslid Remco Vrinzen pleitte dao ouch veur tiedes de gemèndjeraodsvergadering van desnaovendj. In door hem ingedeendje motie reep hae ónger angere op toet `t óngerzeuke van de meugelikheid óm de plaatsnaamborde in Roerdale twieëtalig oet te veure. Daonaeve waerdje in die motie opgerope óm subsidie ter besjikking te stèlle veur kinjerdaagverblieve óm plat kalle te stimulere.

Motie ontraoje

Wèthajer Loes Vestjens haet de motie ontraoje. Veur de komborde geldj namelik det die sowieso aangaons vervange gaon waere door `n nuuj model volges Europese richliene. Det nuuj model - mit idyllisch plaetje van `n dörpke mit kirk en windjmeule - is namelik baeter te herkènne door camerasysteme van moderne auto's en inne toekóms meugelik ouch veur Intelligent Speed Assistance (wiki). Zie deej in häör reactie gein toezègking det die nuuj borde dan ouch twieëtalig zoue waere.


Nuuj model komborde

Euver de subsidie veur kinjerdaagverblieve verklaordje Vestjens det de focus dao op dit moment mot lègke op `n Nederlands, ómdet d'r op dit moment euver `t algemein `nen achterstandj is vanne Nederlandse taal bie kinjer waat nao de basissjoeal gaon. Ouch ómdet de financiële situatie vanne gemèndje onzeker is veur de kómmende jaore, mot me keuzes make, zoeawaal financieel es mit ambtenieëre-oere, aldus de wèthajer.

Repliek

Vrinzen goof in `n reactie aan det hae geinen termien haw geneump innen motie, dus es die borde euver `n paar jaor pas twieëtalig waere, dan zou det ouch prima zeen. Euver de taalachterstandj verklaortj Vrinzen det plat kalle juus `n positief effec haet op `t spraeke vanne Nederlandse taal. Ouch de GGD zaetj volges `t CDA-raodslid det `t stimulere van det plat neet ten koste geit van `t Nederlands, ouch neet es d'r spraoke is van `ne taalachterstandj op `t Nederlands. Waat betruf `t financiële plaetje zaetj Vrinzen det `t mer euver `n subsitiepötje van `n paar doezendj euro geit.

Motie aangenómme

De fractie van Roerstreek Lokaal! stömdje taenge de motie. Veur waat betruf de plaatsnaamborde waas de motivatie det die dinger aangaons toch waere vervange en vónj det de motie op det puntj euverbaojig waas. Mit betrèkking toet dae subsidie maaktje de fractie zich neet zoeazeer zörg óm de financiële consequenties, mer mieë euver ambtelike óngersteuning waat daoveur nuuedig zal zeen. Ómdet Vrinzen `n hoofdelike stömming haw aangevraog waas de fractie PvdA-GroenLinks verdeildj: Patrick Joris stömdje veur, mer de anger twieë PvdA-GroenLinks-raodsleje stömdje taenge. CDA, Democraten Roerdalen en Ons Roerdalen stömdje allemaol veur. Daomit waas de motie aangenómme. Veer kónne d'r waal van oet gaon det bie de kómmendje vervanging van de komborde eindelik de naam Mofert d'r op kump te staon.