Verkezingskal: Wie stömdje Roerdale

BBBaeter es PVV, in eder geval.

Gister waerdje inne loup vannen aovendj dudelik get de monsterzaege van BBB veur `ne politieke aerdversjuving ging zorge. Ouch in Roerdale is BBB de groeate winnieër. Inne prognose van 12 mieërt van Maurice de Hond zou PVV nag de grotste pertie waere in Roerdale. Dae vogel bleek neet op te gaon, net wie in de meiste gemèndjes in oos provincie.


Prognose van 12 mieërt van Maurice de Hond. (bron: Maurice de Hond)

BBB haoldje in Roerdale `n kwaart vanne stömme; 24,7%, óm precies te zeen. Det is `t dóbbele van `t aantal stömme waat runner-up PVV haoldje (12,2%). VVD is derde mit 10,1%. De grotste verlezer is CDA: van de 20,4% is nag mer `n derde euver (6,8%). Net wie in gans Nederlandj verloor FvD ouch fors en ging van 14,6% nao `n sjaemele 3,3%. D'n angere new kid on the block JA21 scoorde ouch redelik in oos gemèndje. Mit 6,3% zeen zie de derde pertie in Roerdale, achter `t CDA.

Limburgbreid

Limburgbreid deej BBB `t ietskes minder good es in Roerdale (18,5%), mer wuuertj waal nag ummer wied de grotste fractie in `t Limburgs Parlement mit 10 zetels. PVV is de twieëdj-grotste pertie mit 6 zetels; qua percentage vergeliekbaar mit d'n oetslaag in Roerdale. De VVD en `t CDA volge mit allebei 5 zetels. Zoeawie se kóns zeen op `t kaertje is BBB in bekans alle gemèndjes van Limburg de grotste gewaore. De PVV is waal nag de grotste in Wilders' hometown Vènlo, in Stein en inne Oeastelike Mienstreek. In Mestreech is GroenLinks `t grotste, zoeawie det in väöl universiteitsstaej `t geval is. Allein inne gemèndje Baek is CDA de grotste pertie gebleve door `t Michael Theuns-effect. En dan höbbe veer nag de gemèndje Mook en Middelar wo GroenLinks de grotste is gewaore. Dit is neet gans dudelik te verklaore, mer de naobieheid van de universiteitsstad Numwaege haet dao mesjiens get mit van doon. Det uterste puntje vanne Provincie kónne veer bès aan Gelre gaeve.

Waem waas Annetje Schoolmeesters ouch al weer?

Ieërlik zègke: wis geer veur gister precies waem ouch alweer Annetje Schoolmeesters waas? Nae? Ich onnimmieë. Van 2000 toet 2007 waas zie nuutslaezeres bie L1. Och jao, verrek. Die is det. En achter de sjerme haet zie dao onnag get productiewèrk gedaon. Noe is zie dus liestrèkker van BBB Limburg. Oet interviews bliek neet det zie `n functie es gedeputeerde ambieert. BBB haw al veur de verkezinge aad-LLTB-veurzitter Léon Faassen nao veure gesjaove es kandidaat-gedeputeerde; hae stóng neet oppe keeslies. Meugelik geit Schoolmeesters - nao good veurbeeldj van RoerstreekLokaal! - es politiek leider in `t parlement blieve zitte. Det zuus se neet dök, zeker neet inne provinciale en lanjelike politiek.


Die haet waal `n atypisch bekaktj accent veur `ne liestrèkker van `n boerepertie.

Waem zeen veer truuk inne Staote?

Es veer nao BBB kieke dan maak Iloy Goossen oet Mieëlik kans óm inne Provinciale Staote te kómme. Es 10dje oppe lies, mit 10 zetels veur BBB mot det net lökke. Mer det hink d'rvan aaf of d'r nag kandidate zeen die leger oppe lies staon, mer die genóg veurkeurstömme höbbe gekregen óm zien plaats in te naeme. Es d'r emes van baoven inne lies in `t college geit zitte, dan wuuertj zien kans grotter óm drin te kómme.

Herman Nijskens (VVD) oet Mieëlik blief vriewaal zeker inne Provinciale Staote zitte. Es vice-liestrèkker en mit 6 zetels is de kans klein det dao `ne kink inne kabel kump.

Henk van der Linden (LOKAAL-LIMBURG) oet Berg zeen veer waarsjienlik neet truuk in `t Limburgs Parlement. Zien pertie blief op 2 zetels staon, mer hae steit zèsde oppe lies. Hae mot waal hieël väöl veurkeurstömme höbbe gekrege, wiltj d'r ziene zetel behaje.

Watersjap

Of BBB `t ouch zoea good haet gedaon bie de verkezinge veur Watersjap Limburg, is nanneet bekindj. `t Watersjap haet nag gein oetslaeg bekindj gemaak. Volges de Unie van Waterschappen höbbe väöl watersjappe nanneet alle oetslaeg doorgekrege vanne gemèndjes. Waarsjienlik haet de hoeagen opkóms dao get mit te make.

Euver opkóms gespraoke

D'n opkóms waas in Roerdale 56,5%, waat in lien is mit `t lanjelik opkómspercentage.