Patere: euver dich de vot verbranje en op blaore zitte

Mer toch... Nag effe euver Dylano vanne K

Nao de (volges MMD) wies wäörd van oze Moferse stadsfilosoof oet de inmiddels verwijderde Facebookpost, noe `n paar wies bedoelde wäörd van eine boetestäöndjer. `t Stök op Facebook waas ongetwiefeldj good bedoeld, mer door neet ederein begrepe. Door väöl miense waerdje `t betoog geïnterpreteerd es `t veurval bedèkke mit de ''mantel der liefde''. Zoea waas `t stök neet bedoeld, mer aan de reacties te zeen waal door sommige zoea opgevat.

D'n daod grotter make dan `t al is, is lestig meugelik. Groeat waas `t al, jao werreldnuuts zelfs. De actie haet ja consequenties veur de club, veur `t imago van de supporters van PSV specifiek en veur voetbalsupporters euver `t algemein. Jao zelfs veur `t imago van de sport in zien gehieël.

`t Is waal dudelik det Mofert neet vaerdig is veur `n moreel-filosofisch debat mit `n uting van geweldj es óngertoean. Mer ach, zelfs de houfstad van oos landj is neet klaor veur `n moreel-filosofisch debat mit `n uting van geweldj es óngertoean. Dus dao hoof Mofert zich onneet veur `t sjame.

De sjriever van det - inmiddels verwijderde - berich kós Dylano neet los zeen van zien femielje. Oet de reacties op de socials bleek det d'r waal mieë miense wore die dader en femielje neet los vanein kóste zeen, mer döks ouch mit `ne mieë negatieve inslaag. De ajers waerdje door väöl luuj aangekeke det op waat zoon Dylano haw gedaon. En det vinj ich neet terech. Nao mien meining kóns se de ajers van `ne volwasse kaerel neet zoeamer verantjwaordelik haje veur zien doon en laote. Vannen angere kantj is `t waal begriepelik det miense dae link lègke. De veldjbestormer woondje mit zienen 20-jäörige laeftied nag bie zien ajers (waat es gevolg van belabberd Haags volkshoesvestingsbeleid neet zoea gek is). Mit 20 jaor bös se dan waal volges de wèt saort van mieërderjäörig, mer gans volwasse bös se dan onnanneet. Waat ouch mitspeelt in `t sentiment is det de vader ouch gein smètteloos blazoen haet. Sommige reacties ginge euver opvoeding. Opvoeding, of `t óntbraeke daovan, is wie dan ouch van invloed op emes zien gedraag, mer ouch weer neet doorslaaggaevend. Causaal verbandj tösse opvoeding en gedraag in dit specifieke geval is veur onkundige boetstäöndjers neet vas te stèlle, dus waat mich betruf is `t neet verstenjig óm det klakkeloos te bewaere.

De rol van d'n advekaot


Advekaot Paul Saris mit rechshangend befke. (Bron: Google User Content)

Mer waat nag mieë haet biegedrage aan de negatieve reactie richting de ajers, is de verklaoring van advekaot Paul Saris. Daags nao `t incident kwoom daen advekaot (waat - zoeawie ich `t begriep - zoeawaal de belange van Dylano, es die van de ajers behertigd) mit `n verklaoring aan de TeleLimburger det de ajers hele nare berichten krege. Oké, det is kut veur de femielje. En zeker es `t óm bedreiginge geit, zoeawie `t AD meldj. Dreigemente zeen ónger gein inkel beding good te kalle. Mer `t hulp onneet ech óm dan es advekaot zeendje de sjout daovan gedeiltelik in sjoon van PSV-directeur Marcel Brands te sjuve. Saris: Dat (de hele nare berichten, red.) is niet los te zien van de bijna opruiende teksten van de directeur van PSV. (...) Dan hoor ik hem zeggen: 'Als het aan mij ligt, krijgt die jongen een levenslang stadionverbod.' Kom op. Je kent niet eens alle feiten en omstandigheden. Deze meneer is geen rechter, volgens mij. Nae, de clubdirecteur is inderdaad geine rechter. Mer `n club moog zélf `n stadionverbod oplègke. Noe zal dao ongetwiefeld waal `n procedure veur zeen bie PSV, zoeadet daen directeur det neet (allein) kan beslisse. Mer `t puntj blief det veur `n stadionverbod geine rechter nuuedig is en det witj zónnen advekaot ouch. Door Brands aan te valle haet Saris onnuuedig biegedrage aan de negatieve reacties aan `t adres van de ajers.


Paul Saris in sprakkezeerhajing. © Roy Lazet

Sjandjpaol

Mot zónne jóng dan mer publiekelik ane sjandjpaol waere genaegeld? Nae det mot neet, mer `t mot waal kènne. Es se emes veur zien gezich toeks, dan kóns se verwachte des se daoveur wuuers gestraof. Es se d'rveur kees óm det en plein public te doon, dan mos se d'r neet raar van opkieke det det publiek dich daonao oetkots. Eder keus waat se maaks haet `n gevolg; det is de meis fundamentele vorm van karma. Es se dich de batse branjs, mos se-n oppe blaore zitte.

En daobie haet ederein `t rech óm zien of häör meining te ute. En zeker es de door dich geleefdje club onnuuedig in discrediet wuuertj gebrach.

Mien advies aan `t volk: blief zègke waat se vinjs, kots dich laeg euver dit saort ónaanvaardbaar gedraag es se det wils, sjelj van mien paart daen dader verrot. Mer zeentj truukhajend mit `t betrèkke vanne femielje d'rbie. Ouch geer, Paul Saris.

Krieg geer d'r neet genóg van? Dan kóns se hie de Paul Saris banner downloade (uiteraard in quasi-itellectuele prakkezeerhajing). Altied leuk es achtergróndjaafbeelding van dien LinkedIn-profiel. Waal effe toestömming vraoge in verbandj mit auteursrech.