Ech-Zöstere: windjmeules kóns se bès in `n stiltegebied neerpaote

Heh? Waat zaes se? Of se salami lös?


Veurbeeldjopstèlling mit 5 windjturbines op `t Kranebrook. (Hoeage resolutie hieje.)

Desnaovendj wore de ieëste inspraokinformatiebie-einkómste vanne gemèndje Ech-Zöstere euver 'n te realisere windjpark in dae gemèndje. En dao wore veer natuurlik bie, want ein van de zeukgebiede (zeukgebied A) lèk op steinworp aafstandj van Ieësele, wo de gemèndjeraod van Roerdale al `n windjmeulepark haet aafgesjaote.

Zienswijzen

De wèthajer haw belangriekere dinger te doon, dus de term ''''''draagvlak''''' - waat bestuurders gaer gebroeke - veel neet. De ambtenieëre mochte desnaovendj `t voele wèrk opknappe en technocrate det `t zeen gebroeke zie lever de term zienswijze. Ónger de aanwezige zoot `n groeat gedeilte oetgespraoke taengestenjers. Zie vroge zich aaf wie en wienieë `t kluuetjesvolk bezwaor kan make. D'r zeen volges de ambtenieëre mieërdere momente wo-op de börgers häöre zienswijze kónne indene, wobie de Raod van Staote serieus es optie waerdje genump. Gape taenge `ne bakaove numme veer det in Mofert. Wie dan ouch liek `t d'r op det de in Roerdale zoea gevreesde salamitactiek bie oze zujerbure beleid is.

Veur `t gemaak gaon veer effe d'r van oet det `t geluid waat die dinger make in de zeukgebiede A en B ten koste geit van `t welzijn van de inwondes van Mofert. Volges de Biemelemotie van 29 september mot `t college van Roerdale noe ouch de pen in klömme óm officieel bezwaor te make taenge windjmeules in die gebiede. Dan kries se twieë bakaoves die taengenein aan staon te gape. Benuujd waem dan de grotste moel haet.

Stiltegebied: gein belemmering

Op oze vraog in wieverre stiltegebiede belemmeringe vorme veur de zeukgebiede waas `t antjwaord vanne ambtenieëre det det in principe gein belemmering is. Windjmeules moge in zón stiltegebied waeren opgetuug. En det is ouch. Pondera sjrief det ouch in häör rapport Ruimtelijke verkenning windenergie waat zie in opdrach vanne gemèndje Roerdale höbbe gemaak: Stiltegebieden zijn geen harde uitsluiting voor windturbines, echter zal de geluidsnorm mogelijk wel beperkend zijn voor de realisatie van windturbines. In die gebiede moog geine verstruuering vanne stilte optraeje, volges Pondera in `n 24-oersgemiddelde van 40dB(A). Veer vraogen ós aaf wie döks det ze die klómmele stil motte zètte óm dao-aan te voldoon. Veur ós geit det baove de patsj, mer laot anges dae Lichtenberg van Doordachter Duurzaam dao mer `ns aan raekene. Versjil tösse Roerdale en Ech-Zöstere is det Roerdale in häör beleidskader oetsloetingsgebiede veur windjenergie haet opgenómme. De stiltegebiede inne gemèndje Roerdale valle allemaol binne die oetsloetingsgebiede. Daomit is deze zaachte oetsloeting van stiltegebiede in Roerdale `n helle oetsloeting gewaore. Bliekbaar höbbe ze det in Ech-Zöstere neet zoea gedaon.


Stiltegebied Kranebrook (greun) geprojecteerd op veurbeeldjopstèlling mit zès windjmeules.

Nao aafloup van `t officiële gedeilte kóste de miense in de hal nag veur eder meugelik scenario, vanoet eder Google Street View-puntj kieke wie `t droet zuutj es ze die dinger örges höbbe neergepaot. Waal supergaaf gemaak, dees visualisaties. Mer confronterend veur de ómwonende.


Oetzich vanaaf de Veurhaof bie veurbeeldjopstèlling mit 6 windjturbines op `t Kranebrook. Sjiek hè?

Morge is d'r nag `nen informatieaovendj mit twieë groepe. Geer höbtj uch dao al veur motten aanmelje, mer es geer det neet höbtj gedaon: probere kan altied. Anges nao aafloup effe nao binne loupe óm die visualisaties te bekieke.