Mofert Mien Dörpke basht anoniem anonieme columnist van RoerdalenNU.nl

Tut tut tut, RoerdalenNu.nl kopt `ne kritische reactie van de Facebookpagina Mofert Mien Dörpke op `n stök in Dorpsblad Montfort. Dao-ónger volge natuurlik geliek allerlei reacties. Reacties van MMD-reaguurders - al dan neet zelf deil oetmakend van `t MMD-redactieteam - die `t volledig èns zeen mit dae redactie van MMD, wo anger MMD-redactieleje dan weer bevestigend op reagere. Kort gezag: `t waas geliek-vieë-lek-zich-fieës in de MMD-bubbel. Meer genuanceerde reacties kriege dan weer repliek van de MMD-redactie, die trouwens net zoea anoniem reagere es det dae column in `t dörpsblaad gesjreven is.

Wo höbbe veer `t euver?

`t Geit óm `ne column mit de titel De vanzelfsprekendheid is weg oppe veurpagina van Dorpsblad Montfort van waek 16. Eine column dae trouwens ouch exact `tzelfde in anger dörpsblajer van RoerdalenNU.nl haet gestange, zoeawie de Roerecho (Berg), De Heraut (Mieëlik) en `t Vlodrops Nieuws. `t Stök begintj mit `n recente anekdote euver `n vereniging in de gemèndje Roerdale waat `n activiteit organiseert en det de redactie van `t dörpsblaad gein verzeuk van die vereniging haw gekrege óm dao aandach aan te bestaeje. Bliekbaar vónj die vereniging, of in eder geval de secretaris van die vereniging, det neet nuuedig. Vervolges wuuertj `n link gelag mit `n stök in de TeleLimburger (hie achter betaalmoer) euver `t veurtbestaon van Limburgse sjötterieje. Kort gezag is de conclusie det door de lockdowns de fut d'r e bietje oet is in `t verenigingslaeve en det vereniginge zichzelf mieë motte laote zeen óm in dezen tied te euverlaeve. Toet slot volgt `n aanbevaeling van häör eige nuutsplatform mit `t statement det zie (RoerdalenNU.nl) `n breier publiek bereik dan de volgers van de eigen Facebookpagina.

Reactie van MMD

En dao sloog de redactie van Mofert Mien Dörpke op aan. Zie stute euver häören achterban-gruuette (2700 volgers) en zètte RoerdalenNU.nl op ziene nómmer mit de teks Vandaag geschreven, vandaag geplaatst en niet pas na 8 dagen.... Veur `t gemaak is de MMD-redactie effe vergaete det zie zelf döks totaal neet reagere op DM'kes, ouch neet pas nao 8 daag. (Fedor, ich weit nag eine vriewilliger op dien kestieël waat nag `n spegel haet lègke; kiek mer waat se d'r mit duis.)

Anoniem

Fèng, Mofert Mien Dörpke waas op zien teenkes getraoje. Door deze post te plaatse op Facebook lieke zie zich aagespraoke te veule door de column. Vervolges óntsteit d'r `n discussie tösse `ne MMD-volger en `ne MMD-redacteur. De groeate vraog waat mich dan bezig hèlt is: waem is dae redacteur van MMD? `n Berichske van Johan Ruite aan de usual suspects waerde vrie flot verwijderd (screenshot hie; synoniem zal waal anoniem motte zeen). Saillant detail (kiek, ich kèn ouch Franse wäördjes) is de reactie van MMD-redactielid 1 (Fedor oet Genook) op `ne comment MMD-redactielid 2 (Ruud Snijders): Met een anoniem stukje (...). Bliekbaar is `t relevant of `ne dergelike column al dan neet anoniem is. Gelökkig vermelje ze bie MMD waal altied zónger oetzunjering de naam vannen auteur, zoeawaal bie artikele es bie comments. Aoh nae, wach! Toch neet! Natuurlik höbbe veer waal nag efkes bie Fedor oet Genook gepols waem die comments haet gesjeve. Emes vanne redaksie waas `t antjwaord. Dudelik! Anoniem dus. Haw ich al gezag det `ne bepaoldje vriewilliger van `t Kestieël nag `ne spegel haet lègke?

8 daag

Ein anger puntj van kritiek van MMD op `t döpsblaad is de aanlevertermien van 8 daag. Wie zitj det? De daedline veur `t aanlevere van berichte veur de pepiere versie (en daomit ouch veur de digitale pdf-versie) is goonsdig 9:00 oer veur de editie van de waek d'rnao. Vanaaf goonsdigmiddig wuuertj de pepiere versie bezorg: det zeen dus 7 ½ daag, waat waal riekelik lank is, tunk mich. Dao mot waal bie waere opgemerk det, in euverlèk mitte redactie, hievan kan waere aafgeweke veur actuele óngerwerpe. Efkes ter vergeliek: in de jaore `00 mos me veur `t aanlevere van kopij veur `t Kirkeblaedje bie Gilsing ouch `n waek van teveure aanlevere. In de jaore `80 ging det waal get flotter.

Wederhoor

Mofert.nl zou Mofert.nl neet zeen es veer neet zorgvuldig aan wederhoor zoue doon. De columnist in kwestie is Frank Vergoossen oet Mieëlik. Hae verklaort taengeneuver Mofert.nl det dae column neet bedoelt is óm de vereniginge euver `t algemein of `ne bepaolde secretaris in `t bezunjer de maot te naeme. Baovendeen ging dae column neet specifiek euver Mofert; dezelfde column is ja ouch in anger dörper gepubliceerd. Euver `t algemein constateert hae det - ónger invloed van de lockdowns - bie `t verenigingslaeve de klad d'rin zitj; de fut is d'r `n bietje oet. Volges Vergoossen bereik `t nuutsplatform RoerdalenNU.nl in combinatie mit de versjillende döpsblaedjes `n zoea breid meugelik publiek van jónk (internetsite) toet aad (Facebook pepier). En det draagt dan weer bie aan `t mieë zichbaar make van die vereniginge bie `t publiek inne ganse brèdje, waat volges hem zoea nuuedig is dezen tied. Euver `t algemein bereik RoerdalenNU.nl `n breier publiek dan allein mer de volgers van de eige Facebookpagina. Hoewaal MMD zich aangevalle liek te veule wuuertj mit eige pagina bedoelt: `n Facebookpagina van zón vereniging.

`n Anger verwiet waat MMD maakdje is det RoerdalenNU.nl is det zie onnuuedig traog zeen. De aanlevertied wo MMD haer refereert geldj allein veur de gedrökdje en digitale versie van Dorpsblad Montfort. Volges Vergoossen haet haet RoerdalenNU.nl daonaeve ouch `n nuutssite en `n Facebookpagina wo de berichte flot geplaats kónne waere, op `t moment det `t nag actueel is. Doe hoofs dus neet op de gedrökdje of digitale versie van Dorpsblad Montfort te wachte óm kènnes te naeme van actuele artikele.

En dae secretaris van die vereniging oet Roerdale? Det waas mer `n veurbeeldj. Waal waor gebeurt, mer det haw net zoea good `n anger vereniging kónne zeen gewaes. Baovendeen waerdje in dae column neet vermeldj óm waatfer vereniging `t ging en of `t überhaupt óm `n Moferter vereniging ging.