Moferse Zwarte Piete gecancelled door big tech

...mer neet door Mofert.nl

Zoeawie bekindj waeren op Facebook alle Piete gecancelled waat neet döks genóg dore sjouw op en aaf höbbe gesjraveld. Det kump of doordet me-n in Silicon Valley gein óngersjied kan make tösse blackface en Zwarte Piet of doordet me dao überwoke is. Gelökking steit vrieheid van expressie hoeag inne Mofert.nl-vaan haet de redactie nieks op mit pólletieke krekdje.

Daoróm höbbe veer kóntak gezoch mit `t buusjoppelik pelies en haet Sinterklaos ós hoeagspersuuenlik `n aantal foto's doorgesjik óm op Mofert.nl te zètte. Bie deze.